Kun tarvitset oikeudellisia neuvoja tai avustajan oikeudenkäyntiin, ota yhteyttä.

Jaana Mäkelä
 

Asianajotoimisto Jaana Mäkelä

Suomen Asianajajaliiton ammattitaitoinen ja kokenut jäsen. Noudatan alamme sääntöjä ja eettisiä ohjeita. Suomen Asianajajaliitto edellyttää jäseniltään jatkuvaa kouluttautumista ja valvoo jäsenyrityksiään. Asianajaja on suorittanut yliopistossa ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon.

Asianajaja sinun palveluksessasi

Pääasiallinen osaamisalueeni on perhe- ja perintöoikeus, sopimuksiin ja asuntoihin liittyvät riidat sekä avustaminen oikeudenkäynneissä. Tyypillisesti hallinnoin jäämistöjä ja toteutan perinnönjakoja, avustan yksityisiä henkilöitä ja pienyrityksiä siviili- ja rikosoikeudenkäynneissä sekä laadin sopimuksia.

Alkutapaamisessa käymme lävitse tilanteesi ja sen vaatimat toimenpiteet sekä arvioimme jutun hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.